(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Theo tin tức nhận được vụ đuối nước thương tâm trên xảy ra tại Hải Phòng vào ngày 09/08 ở khu vực kênh...