(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Vào một buổi tối trước đêm Trung Thu tại Trung Quốc, có một người đàn ông bước lên xe bus với một đứa...