(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Theo tin tức cập nhật vào ngày 18-10 Phó giám đốc Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng – Bác Sĩ Trần Vă Thích...