(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Hiện này dịch sốt xuất hiện đang bùng phát triên diện rộng tại nhiều khu vực trên địa bàn hà nội. Bênh...