(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Vợ chồng là phải cùng nhau chăm sóc con cái, thế nhưng muôn thủa đến nay luôn là nếu con ở nhà với mẹ luôn...