thuylt on 15th May

Những người bị bệnh khớp thì thời tiết thay đổi chính là nỗi ám ảnh kinh khủng đối với họ....