(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Tin tức : Vì đột nhiên không thấy cháu gái mở cửa tiệm, người chú cùng hàng xóm đã phá cửa xông vào thì...