(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Thời gian vừa qua dân mạng thường truyền nhau về phương pháp dùng chanh + muối + dầu tràm như một cách để phòng...