(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Hạnh phúc là khi sinh ra có được một đứa còn khỏe mạnh, các bộ phận đủ đầy. Đó tưởng như là điều...