(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Chỉ vì lo sợ khi thực hiện hành vi h.i.ế.p d.â.m nạn nhân sẽ kêu la thì bị mọi người phát hiện, tên tội...