thuylt on 25th Apr

Khổ qua là một loại quả mà từ lâu đã được ông cha ta chọn là một vị thuốc rất quý, tuy có...

thuylt on 22nd Apr

Khổ qua hay còn gọi là mướp đắng từ lâu ông cha ta đã biết đây là một loại quả có thể chữa...