By

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Cũng giống như  dậy thì ,phụ nữ thời tiền mãn kinh  có rất nhiều  dấu hiệu và triệu chứng  báo hiệu...