tre-bi-sui-mao-ga
phuongttm on 18th Jul

Bệnh sùi mào gà gây ra bởi HPV (human papilloma virus), đây là virus gây u nhú ở người. HPV có hơn 100...