thuylt on 22nd Apr

Là một quốc gia nằm trong vùng nhiệt đới, nước ta được thiên nhiên ưu đãi cả về phong cảnh...