(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Theo tin tức cập nhật : Tại Thanh Hóa trong quá trình đang đi kiểm tra tình hình mưa lũ thì 2 cán bộ của đồn...