(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Nghe có vẻ rất hoang đường bởi ai lại đi tự viết đơn xin vào tù cơ chứ ? nhưng đó lại là sự thật cho hoàn...