thuylt on 22nd Apr

Khổ qua hay còn gọi là mướp đắng từ lâu ông cha ta đã biết đây là một loại quả có thể chữa...