thuylt on 28th Apr

Các cụ ta thường nói “cái răng cái tóc là góc con người” – điều này chứng tỏ tầm...