(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Tin tức vừa qua đang xôn xao về vụ việc một tài khoản facebook được cho là ở TP.HCM đã đăng tải thông tin...