thuylt on 25th Apr

Khổ qua là một loại quả mà từ lâu đã được ông cha ta chọn là một vị thuốc rất quý, tuy có...