(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Ham thịt lợn sạch, nhiều người tích thịt để đông lạnh ăn dần từ ngày này sang tháng khác. Tuy nhiên mới...