(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Tin sức khỏe: Khi được mời lên giải trình, y sĩ T. khẳng định mình không sử dụng chung kim tiêm cho bệnh nhân...