Phụ nữ thời kì tiền mãn kinh rất dễ nóng giận và bốc hỏa
thuylt on 29th May

Cũng giống như  dậy thì ,phụ nữ thời tiền mãn kinh  có rất nhiều  dấu hiệu và triệu chứng...