(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Theo Health247online.com cho biết tuần này của Ma Kết diễn ra khá suôn sẻ, tuy nhiên có chút mẫu thuẫn này sinh...