(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Đó là tin tức của cặp vợ chồng Anh Thành chị Vui ở Thanh Hóa. Anh chị thuộc diện hiếm muộn vì lấy nhau mãi...