Những dấu hiệu thông báo bệnh tật thông qua bàn chân mà bạn cần lưu ý. Nếu thấy bàn chân quá lanh, nổi gân xanh, hay móng chân vàng đi...

Xem Thêm