Bệnh sùi mào gà gây ra bởi HPV (human papilloma virus), đây là virus gây u nhú ở người. Dạng bệnh này có hơn 100 kiểu khác nhau, có những dạng gây ung thư

Xem Thêm