Hôm nay chuyên mục bệnh và thuốc xin được bàn về bệnh suy giáp, đối với những người nếu không may phát hiện mình bị mắc bệnh suy giáp thì nên làm gì? Cũng nắm bắt những thông tin cần thiết dưới đây.

Xem Thêm