Lễ cúng hay văn khấn ông công ông táo cũng được chuẩn bị trước và ngày tết âm lịch cũng không thể nào thiếu được những bước này. Đó là cúng cơm ngày...

Xem Thêm