Theo Health247online.com cho biết tuần này của Ma Kết diễn ra khá suôn sẻ, tuy nhiên có chút mẫu thuẫn này sinh trong chính bản thân của Ma Kết . Cụ thể như thế...

Xem Thêm