Xem tuổi xông nhà đầu năm là phong tục của người Việt, theo quan niệm rằng trong ngày mồng Một tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn thì cả năm sẽ thuận...

Xem Thêm