(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Xót xa những đứa trẻ bị đánh đập, cho ăn “cơm tù”…là những hình ảnh diễn ra tại lớp mẫu...