Theo tin tức nhân được vụ đuối nước thương tâm trên xảy ra tại Hải Phòng vào ngày 09/08 ở khu vực kênh mương tưới tiêu thuộc khu Hải Phòng

Xem Thêm